קישורים שימושים

איתור גוש חלקה – איתור גוש וחלקה לפי כתובת מלא (רחוב, מספר ושם היישוב) או איתור כתובת לפי גוש וחלקה.

חישוב ממוכן של שומה עצמית במס שבח – על סמך הסכומים והתאריכים, ניתן לדווח את פרטי השומה העצמאית באתר זה. כמו כן ניתן לצפות בפרטי שומה עצמית שנשמרו קודם לכן.

טפסים לשכות רישום המקרקעין – מאגר טפסים באתר לשכת המקרקעין כגון: בקשה לעיון או לנסח רישום, שטר חלוקה, בקשה לרישום במקרקעין ועוד.

טפסים באתר רשות מקרקעי ישראל – רשימת טפסים תחת הכותרות: מסמכי רישום ושטרות, בקשות במגזר העירוני, בקשות במגזר החקלאי, בקשה לביצוע פעולה במקרקעין ואחר. חלק מהטפסים ניתן לשלוח באופן מקוון.

יצירת קשר עם מנהל מקרקעי ישראל – רשימה של יחידות האגף: הנהלת האגף, לשכות רישום מקרקרעין, לשכות המפקחים על רישום מקרקעין ולשכות הסדר מקרקעין. תחת כל יחידה רשימת לשכות על פי איזור.

נסח טאבו – איחזור נסח טאבו לאחר תשלום אגרה ולאחר שנמצא מידע מתאים. ניתן גם לבצע תשלום עבור נסח חתום ומאושר רשמית, אותו מקבלים בלשכות הרישום.

עיון ברשם המשכונות -ניתן לצפות במשכון על פי חייב/בעל נכס, סוג הנכס או מספר המשכון.

תשלומים עבר משרד המשפטים (טאבו)  – כאן ניתן לבצע תשלום על השירותים הניתנים בלשכות לרישום והסדר מקרקעין. לאחר התשלום יש לצרף למסמכים הנדרשים את אישור התשלום ולשלוח אותם בדואר או להגיע עם אישור התשלום והמסמכים הנדרשים ללשכה שבתחום אחריותה נמצא הנכס.