Close

שאל שאלה באתר

לאילו תנאים והקלות בקבלת משכנתא זכאים נכים החיים מקצבת נכות?

אני נכה חיה מקצבת נכות.יש לי את רוב ההון העצמי לדירה שאני מחפשת וזקוקה למשכנתא יחסית קטנה.1.איזה עזרה ,אם בכלל אני זכאית ממשרד השיכון (ניסיתי לברר איתם ולא הלך).2.האם זה נכון שיש חוק חדש שאומר שרוב הנכים לא יחויבו בביטוח חיים והאם הוא כבר מיושם(ממה שידוע לכם)?3.הבנקים מסרבים לתת לי משכנתא בתאונה שההכנסה שלי נמוכה משכר המינימום(זה למרות שאם הם היו פורסים לי את המשכנתא לשנים רבות-זה יצא כמו תשלום שכ”ד שאני משלמת עכשיו+הBDI שלי מושלם). האם יש משהו לעשות נגד זה? האם חברות הביטוח יהייו יותר סלחניות?האם יש מקום למימון אחר?

יהודית שלום

הבנקים מתנערים מאוכלוסיית הנכים על אף שלא יודו בכך בפה מלא. הסיבה לכך היא בעיה של פינוי הנכס במקרה של בעיות בהחזר ההלוואה שכן בתי המשפט רגישים לאוכלוסייה זו ולא ממהרים לפנות לווים שלא משלמים את המשכנתא.

ולכן גם הבנקים לא ממהרים לתת משכנתאות לאוכלוסייה זו.

משרד השיכון לא נותן הטבות לאוכלוסיית הנכים ואין הטבה בנטילת משכנתא לאוכלוסייה זו.

לעניין השכר: בנוסף להיותך נכה שכרך נמוך ועל כן מסיבה זו בלבד הבנקים לא יתנו לך משכנתא שכן בנוסף למשכנתא הינך נדרשת לכלכל את יומך וזה אינו טריוויאלי עם הכנסת מינימום והחזר הלוואה.

חברות ביטוח יותר שמרניות ובוודאי לא סלחניות ולא שם טמון הפתרון.

אף שטכנית ניתן לשעבד את הנכס ולפנות להלוואות חוץ בנקאיות נמליץ לך בחום לא לפנות לאפיק זה שכן הוא מאוד יקר.