Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לקבל משכנתא ולשעבד נכס של אבא?

האם ניתן לקבל משכנתא ולשעבד נכס של אבא שלי (בהסכמתו כמובן) ?

שמעון שלום

תלוי בגיל האב והאם יש לו נכסים נוספים

ככול שיש לו נכסים נוספים – אזי אין כל בעיה

במידה ואין נכסים נוספים – אזי ניתן עד גיל 80 וכפוף לכך שהערב הוא בעל הכנסות שיכול לקחת על עצמו את גובה ההחזר החודשי של ההלוואה

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה