Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לקחת משכנתא נוספת על נכס קיים שיש עליו כבר משכנתא?

האם ניתן לקחת משכנתא נוספת על נכס קיים שיש עליו כבר משכנתא?

יוסי שלום

ברמה העקרונית ניתן, כל עוד סך המשכנתאות הן עד 50% משווי הנכס על פי הערכת שמאי.

לדוגמה-  אם הנכס שווה 2.500.000 ש"ח ויש עליו משכנתא של 700.000 ש"ח, ניתן יהיה לקחת עוד 550.000 ש"ח.

לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא שלך צור איתנו קשר.