Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לסלק חלקים שונים של המשכנתא ולהישאר עם חלק גדול יותר של הפריים?

היי האם אני יכול לסלק חלקים שונים של המשכנתא (את הקבוע והמשתנה) ולהשאר עם חלק גדול יותר של הפריים שהוא בריבית עדיפה כרגע?

צחי שלום

כן ישנה אפשרות לסילוק של חלקים מסוימים של המשכנתא.

לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא שלך צור איתנו קשר.