Close

שאל שאלה באתר

האם בנק בישראל יסכים לתת לנו משכנתא נוספת על בית שיש עליו כבר משכנתא במקרה שאנחנו לא גרים בארץ?

יש לנו נכס בארץ שמוערך בכ 2.5 מליון ש”ח ועליו ישנה משכנתא של כ 550,000 (החזר של 2200 ש”ח בחודש). אנחנו לא גרים בארץ, והנכס מושכר ומניב כ8000 ש”ח. מה הסיכוי שהבנקים בישראל יסכימו לתת לנו משכנתא נוספת על הבית ע”ס של 1-1.3 מליון ש”ח, ומה אנחנו יכולים לעשות בכדי להגדיל את הסיכויים שלנו לאישור כזה?

מיכל שלום

אפשר לקבל משכנתא עד 50% מהסכום של שווי הבית או הערכת שמאי, הנמוך מביניהם.

לגביי הגדלת הסיכוי- הכנסת ערב או לווה נוסף תוריד את רמת הסיכון לבנק ותגדיל את הסיכוי לאישור.