Close

שאל שאלה באתר

האם כדאי לפרוע 150,000 ₪ מהמשכנתא או לרכוש בעזרתם דירה נוספת בפריפריה?

עוד חודשיים יחלפו 5 שנים מאז שאני ואשתי לקחנו את המשכנתא. התמהיל שלה (עבור 690 א”ש כיום יתרתה כ- 530 א”ש וההחזר החודשי הינו כ-3,450 ש”ח): : 220 א”ש ל- 30 שנה פריים מינוס 0.9 בפועל נכון להיום 1.7%. 370 א”ש ל- 20 שנה משתנה כל חמש שנים צמודה ריבית עוגן משכנתאות פחות 0.6. בפועל 1.46% כ-1750 ש”ח בחודש. 100 א”ש ל- 9 שנים ריבית קבועה צמודה 1.2%+מדד. כעת התמונה שונה, אני צופה שבשנים- 2020-2023 המדד יהיה בסביבות 1.5% בשנה. בכדי להקטין את הסיכון שהלוואת צמודת מדד לפעומת צמודת פריים, אני שוקל לפדות של החלק של הלוואה המשתנה כל 5 שנים צמודה, שנותר לה עוד 15 שנה, ויתרתה על כ- ,290,000 ש”ח. באפשרותי לקחת הלוואה ל- 5 שנים בסך של ,150,000 ש”ח בריבית של פריים מינוס 0.1 (1.5% נכון להיום). בנוסף יש ברשותי כסף זמין (שלא מושקע בשוק ההון ומבזבז את זמנו בעו”ש) בעו”ש של 150,000 ש”ח. אגב בדקתי וריבית עוגן שימושים ממוצעת כיום למשתנות הצמודות הינו כ- 3.23 לעומת (2.05 שלקחתי בזמנו) כלומר הדבר שלעצמו יחסוך כ- 200 ש”ח בחודש עבור עליית הריבית מ- 1.45% ל- 2.63%. מה דעתך והאם אני מפספס משהו? חשבתי האם כדאי לפדות רק 150 א”ש במשכנתא ולנתב את ה- 150 א”ש הנותרים בצוותא עם כספים נוספים (חסכונות, פדיון פיצויים, קרנות השלמות) ולרכוש דירה בפריפריה כ- 400 עד 500 א”ש ולכך אצטרך כ- -200- 250 א”ש הון עצמי או לפרוע את כל ההלוואה שנותרה? אציין כי הכנסתנו נטו עלתה ב- 5 השנים האחרונות בכ- 6,000 ש”ח. תודה

דניאל שלום

פירעון משכנתא צריך להיבחן לא רק על פי גובה הריביות של המשכנתא אלה גם, ובעיקר אל מול יתרת השנים של המשכנתא וחלופות אחרות להשקעה

מהנתונים שהצגת לא נלמד על חלופות ההשקעה ועל כן לא ניתן לתת תשובה מוחלטת.

עם זאת, הצפי של מדד המחירים הוא בהחלט במגמת עליה ונכון לפרוע אותו בשלב זה

לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא שלך צור איתנו קשר.