Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לעשות מחזור משכנתא למשכנתא שנלקחה לפני 22 שנה?

שלום,לקחתי משכנתא לפני 22 שנה ולא שדרגתי אותה לצערי הרב. כיום הריביות הגיעו ל-80%, זאת אומרת שסכום המשכנתא הוכפל, האם ניתן לעשות משהו?

גילה שלום

אין בישראל ריבית של 80% ולשם המחשה הגבוהה ביותר שהייתה לפני כ 22 שנים היא בסביבות 7%.

כדי להבין איך ניתן לסייע נא בקשי מהבנק דוח יתרות לסילוק משכנתא ותשלחי לנו. ננתח לך אותו ונראה את מכלול הנתונים ובעיקר איך ניתן לחסוך לך כסף

בהצלחה