Close

שאל שאלה באתר

מה שווי הנכס שאוכל לקנות אם יש לי הון עצמי של 800,000 ₪? מה אחוז ההון העצמי שאצטרך?

שלום ברשותי הון עצמי של 800 אלף ש”ח. אני בן 26 עובד בשתי עבודות מסודרות ומכניס בסביבות ה20 אלף ש”ח בחודש כאשר אני בהתחלת הקריירה לאבי יש דירה נוספת ללא משכנתא שיוכל לשעבד לטובתי. מה תקציב הנכס שאוכל לקנות? וכמה אחוז הון עצמי אצטרך?

איציק שלום רב

על מנת לחשב את שווי הדירה מקסימאלי שתוכל לרכוש יש לעמוד בשני מבחנים א. הון עצמי שהוא עד 25% מימון ב. כושר החזר חודשי התומך בגובה המשכנתא
במקרה שלך אומנם 25% מימון הם דירה בשווי 3,200,000 אך לא תוכל לעמוד במשכנתא של 2,400,000 ₪
גובה הנכס המקסימאלי יהיה כ 2,200,00 ₪ מה שאומר משכנתא בסך של 1,400,000 ₪.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה