Close

שאל שאלה באתר

שאלות ותשובות

שלום, כאן תוכלו לשאול כל שאלה אשר עולה על דעתכם בתחום המשכנתאות.
המומחים של משכנתא גורו יענו לכם בהקדם האפשרי עם תשובות עדכניות לכל סוגיה ושאלה במידה ותרצו ייעוץ מקיף יותר על ידי מומחי האתר למשכנתא שלכם חייגו 053-9378266

שאלות חדשות שאל שאלה חדשה!
BYTES

האם כדאי לפצל את מסלול הקל"צ (33%) ל 15% קל"צ ו 15% קבועה צמודה למדד

יעל

האם משתלם לקחת הלוואת גישור שעולה 3300 ש"ח לחודש?

בארט

איזה תמהיל כדאי לבחור ואילו ריביות אוכל להשיג?

דוד

האם הריביות שקיבלתי מהבנק גבוהות מידי?

דוד ארליך

האם מבחינה כלכלית כדאי לנו לקחת משכנתא?

רון

כמה הון עצמי נדרש לקבלת משכנתא לדירה בשווי 1.8 מיליון ש"ח?

יהונתן

האם כדאי לקחת משכנתא בסכום גבוה מהנדרש ואז לפרוע את החלק שאינו בריבית פריים (שהיא הריבית המועדפת) מיד לאחר קבלת המשכנתא בעזרת הון עצמי?

משה

האם אפשר לקחת הלוואת גישור ל-3 שנים כאשר מקור תשלום הריבית וההצמדה יהיה משכירות?

שגיא

האם הצעת המשכנתא שקיבלתי טובה או שאפשר לשפר אותה?

צמחי

האם תמהיל המשכנתא שהוצע לי משתלם?

אביבה

האם כדאי לקחת משכנתא כנגד נכס עבור קניית נכס נוסף או לקחת משכנתא רגילה על הנכס הנוסף בלבד?