בוליט

שיטה להחזר תשלומי המשכנתא (נקראת גם "בלון"). בשיטה הזו משלמים בכל חודש אך ורק את הריבית על כל סכום ההלוואה (כולל הצמדה כאשר מדובר על מסלול צמוד מדד). כאשר מסתיימת תקופת ההלוואה יש לשלם את סכום הקרן במלואו בתשלום אחד. לא בכל מסלולי ההלוואות קיימת אופציית החזר זו.