Close

שאל שאלה באתר

האם ריבית המשכנתא תפחת במידה ולוקחים משכנתא לתקופה קצרה יותר?

אם לקחתי חלק ממסלול המשכנתא בזכאות ל-30 שנה ועכשיו שאני רוצה לקחת את החלק השני אני רוצה להפחית בשנים האם גם הריבית תפחת?? וכיצד אדע לכמה אוכל להוריד את הריבית באמת?

דוד שלום,

ריבית הזכאות היא חצי אחוז (1/2%) מתחת לטבלת ממוצע ריבית בנק ישראל כאשר שינוי הריבית (הפחתה לדוגמה) נקבע על פי שנות המשכנתא

ולכל היותר עד 3%