Close

שאל שאלה באתר

האם משכנתא חייבת להיות משולמת מחשבון שנמצא בבעלות הלווים או קרובי משפחה דרגה ראשונה?

אני חברה בקבוצה שיתופית, אבל הדירות משוייכות (בינתיים) למשפחות באופן פרטי. עד עכשיו המשכנתא שולמה מחשבון פרטי – ע”ש אחד החברים בקבוצה. עם המעבר להתנהלות מסודרת של אגודה שיתופית, אנחנו מתבקשים להעביר את המשכנתא לחשבון החדש שהאגודה פתחה. בבנק שלנו – לאומי משכנתאות – טוענים שאין אפשרות לעשות זאת מכיוון שיש הוראה של בנק ישראל שהחשבון ממנו משולמת המשכנתא יהיה בבעלות הלווים / קרובי משפחה מדרגה ראשונה. האם יש הוראה כזו? (בנקים אחרים לא עושים בעיות…) האם יש דרך לעקוף אותה?

רבקה שלום

אכן יש הוראה כזאת והיא קשורה לנושא של הלבנת הון.

משכנתא נדרשת להיות משולמת אך ורק מחשבון הלווים ו/או ערבים ובמקרה של שותפות, נכון לפתוח חשבון שותפות בו כל השותפים בעלי זכות חתימה ומשם להוריד את התשלום למשכנתא.

בהצלחה