Close

שאל שאלה באתר

אני צריך לקחת משכנתא של 350000 אש”ח ויש לי כרגע יכולת החזר של 3500ש”ח. לכמה שנים מומלץ לקחת את המשכנתא

סער שלום וכמעט חג שמח!

קצת קשה לי לענות על שאלתך כי התשובה תלויה מאוד בריבית של המשכנתא שתקבל. אם הנחת העבודה היא כמה שפחות. כי הריביות יורדת ככול שמשך הזמן יורד’ אז אני נוטה להגיד שבממוצע המרכיבים בין 10 ל-15 שנה.