Close

שאל שאלה באתר

לכמה שנים מומלץ לפרוס משכנתא של 350,000 ש"ח עם החזר של 3500 לחודש?

אני צריך לקחת משכנתא של 350,000 ש”ח ויש לי כרגע יכולת החזר של 3500 ש”ח. לכמה שנים מומלץ לקחת את המשכנתא?

סער שלום וכמעט חג שמח!

קצת קשה לי לענות על שאלתך כי התשובה תלויה מאוד בריבית של המשכנתא שתקבל. אם הנחת העבודה היא כמה שפחות. כי הריביות יורדת ככול שמשך הזמן יורד' אז אני נוטה להגיד שבממוצע המרכיבים בין 10 ל-15 שנה.