Close

שאל שאלה באתר

מהו תמהיל המשכנתא המומלץ ללקיחת משכנתא של 450,000 ש"ח עם החזר בין 3500 ל4000?

אני צריכה לקחת משכנתא של 450,000 ש”ח ורוצה שההחזר יהיה בין 3,500 ש”ח ועד 4,000 ש”ח. מה התמהיל שעליו הייתם ממליצים לי?

אלישבע שלום וחג שמח!
חשוב לי להדגיש שאין מדובר פה בהמלצה או הצעה, אלא כרעיון כללי מבלי להתחשב בנסיבות האישיות של הפונה:
שליש בריבית קבועה לא צמודה – לעשר שנים עד שתיים עשרה שנים.
שליש בפריים – לחמש עשרה שנים
שליש בריבית משתנה כל חמש – לחמש עשרה שנה – נדרש לבדוק את הפער בין צמוד ללא צמוד.
בהצלחה!