Close

שאל שאלה באתר

לקיחת משכנתא בעקבות זכייה במחיר למשתכן

אני רוצה לקחת משכנתא בעקבות זכייה במחיר למשתכן. האם אפשר לקחת סכום ואז “להתחרט” אחר כך ולהגדיל את אותה הלוואה ? בנוסף האם חייבם לקחת מתחילים לשלם ריבית על המשכנתא מייד גם אם ההון העצמי מספיק לעוד חצי שנה או שנה למשל ?

סיזי שלום,

לא ניתן להגדיל את המשכנתא. ככול שיש אי וודאות לגבי גובה ההון העצמי נכון להגדיל את המשכנתא לסכום המקסימלי ואח"כ לפרוע. תהליך הפוך אינו אפשרי.

ניתן לקחת את המשכנתא ולשלם בשלב ראשון רק את הריבית עד לכניסה לבית ורק לאחר מכאן לשלם קרן וריבית. יש לקחת בחשבון שההחזר החודשי לאחר תקופת הגרייס (תשלום רק ריבית) יהיה מעט גבוה יותר

נשמח לסייע לך באופן אישי את יכולה להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה