Close

שאל שאלה באתר

מהו סכום המשכנתא שניתן לקבל לרכישת בית בירושה?

ברצוני לרכוש בית מאחיי שקיבלנו בירושה שווי הנכס כ2.5000000 רוצה משכנתא 1.500000 ברשותי בית בשווי 3000000 הון עצמי כ500000 אנו 12 אחים ולי יש 3 חלקים החוזה יהיה על 1850000 מאחר ואשלם על 9 חלקים כרגע לא עובד הכנסה של אשתי כ8000 האם אוכל לקבל משכנתא לפי בקשתי? שאלה נוספת באחת מן התשובות שלך כתבת שהערב משלם 20% למה כוונתך תודה ואשמח אם אקבל שיחה טלפונית להסבר מפורט יותר ממני

מלאכי שלום רב,

ניתן לבצע עסקה בין בני המשפחה במיוחד שמדובר על רכישת זכויות מכורח ירושה. יחד עם זאת יש לוודא שאתם עומדים בכל הקריטריונים הבנקאיים.

על פי כללים אלו לא ניתן לקחת משכנתא של M1.5 ₪ עם הכנסות של 8,000 ₪ גם עם הנכס יושכר ויניב הכנסה נוספת. ועל כן נדרש להביא ערב

ערב: במקרים של הכנסות נמוכות הערב הוא לא ערב פסיבי אלה ערב משלם, אשר משלם את המשכנתא כל חודש בחודשו. התשלום המינימאלי הוא 20% מההחזר החודשי שמשולם למשכנתא והוא כמובן יכול לעלות ככול שההכנסות לא פרופורציונליות לסכום המשכנתא.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה