Close

שאל שאלה באתר

האם יש הטבות לזוגות צעירים רוכשי דירה ראשונה?

ברצוננו לשאול האם ישנם אי אלו הטבות כלשהם לזוגות צעירים רוכשי דירה ראשונה? וכן האם יש הבדל בין מרכז לפריפריה? וכן במידה וכבר לקחנו משכנתא לא מכבר (חצי שנה) – האם שייך לשפר את תנאיה וכן האם יש אפשרות למשכן דירה אחרת ואז תינתן משכנתא במימון מלא?

אבנר שלום, יש הטבות לזוגות צעירים רוכשי דירה ראשונה – ההטבה הראשונה והמשמעותית היא כמובן הטבת מחיר למשתכן, חשוב לוודא שאתם עומדים בתנאים, חשוב לזכור ש על פי הנחיות בנק ישראל, שיעור המימון של המשכנתא לא יעלה על 75% ממחיר הדירה. המשכנתא כוללת את המשכנתא הניתנת לזכאים (כולל מענקים מותנים), וכן הלוואות משלימות ממקורות הבנקים.
אולם, באישור של בנק ישראל, הזכאים בתכנית מחיר למשתכן ובתכנית מחיר מטרה רשאים לקבל משכנתא בשיעור גבוה יותר מכללים אלה, כדי לסייע להם במימון רכישת הדירה.
לקריאה מורחבת קרא באתר את המאמר שלנו על מחיר למשתכן. https://mashkantaguru.co.il/mehir-lamishtakan-new-program/

הטבת משכנתא בריבית נמוכה
בנובמבר 2015 תוקן חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 כדי להיטיב עם זכאים חסרי דירה – מי שאין ולא הייתה להם דירה ב-10 השנים האחרונות.
הריבית על המשכנתא על פי הזכאות האישית עומדת על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד כפי שבנק ישראל מפרסם מדי חודש, אך לא יותר מ-3.0%, בהתאם לתקופת ההחזר שבחר הלווה.
הזכאים יוכלו לקבל משכנתא לתקופה של 30 שנה, ויוכלו גם לקצר את תקופת ההחזר וליהנות מריבית נמוכה יותר, אך לא פחות מ-10 שנים.
כדי לקבל את המשכנתא עליכם לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות.

לגבי הבדלים בפריפריה ובמרכז – ישנם הבדלים משרד השיכון הגדיר רשימה של ערי פיתוח ויישובים בפריפריה, המדינה מעודדת מגורים בפריפריה. נוסף על ההנחה במחיר הדירה בתכנית מחיר למשתכן תקבלו באזורים האלה גם מענק בגובה של 40,000 ש"ח עד 60,000 ש"ח.
מחודש דצמבר 2017 הצהיר משרד האוצר כי המענק יוכר כחלק מן ההון העצמי של הרוכשים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. הבנק יוכל לאפשר לרוכשים לשלם 60,000 ₪ ממקורותיהם העצמיים, כך שההון העצמי בתוספת המענק יעמדו על 100,000 ₪ או למעלה מזה (למידע נוסף).
סכום המענק מותנה בישוב – מצורפת הרשימה הנכונה להיום
אופקים אילת, בית שאן, אשקלון, דימונה, חריש, דיר חנא, נהריה, חצור הגלילית, עפולה, טבריהפורדיס, ירוחם, רכסים, כפר מנדא, שלומי, מג'ד אלכרום, מגדל העמק, מעלות-תרשיחא, מצפה רמוןנחף, נצרת, נצרת עילית, נתיבות, סח'נין, ערד, צפת, קריית ארבע, קריית שמונה ושדרות.
*רשימת היישובים מתעדכנת מעת לעת.

לגבי מחזור – אפשר תמיד לבדוק אפשרויות מיחזור של משכנתא אבל בטווח של חצי שנה אין הרבה סיכוי שיהיה מה לשפר אלא אם יש עלייה בהכנסות או בשווי הנכס ואז המשכנתא לא דומה למקורית.
לגביי דירה אחרת- בהחלט אפשר- תלוי בכושר ההחזר. המשכנתא השנייה תהיה לכל מטרה, ויקרה יותר.