Close

שאל שאלה באתר

האם אפשר למשכן נכס בארץ למטרת רכישת דירה באנגליה?

1)) האם אפשר למשכן נכס בארץ למטרת רכישת דירה באנגליה 2) האם אפשר לקחת משכנתא ולהחזיר במטח 3) במידה וכן, האם גורם 1 ו או 2 גורם לייקר ראת הריבית ואם כן בכמה

רפי שלום רב

ניתן לשעבד דירה בארץ על מנת לרכוש דירה בחו"ל אם כי הריביות מעט גבוהות בכ-  0.5% מרכישת דירה בארץ

לעניין מט"ח  – מסלולי המט"ח ניתנים עד 30% מימון והם חלופה למסלול הפריים. המט"ח למעשה מומר לשקלים ומשולם בש"ח – שימוש במסלולי מט"ח משפרים את המרווח הבנקאי ועל כן משפרים את הריביות ביתר המסלולים.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה