Close

שאל שאלה באתר

האם החזרות יכולות לפגוע בסיכוי לקבל משכנתא?

.בחודשים אחרונים אני עושה סדר בחשבון של הבת זוג שזה צרך ממני להפסיק להשתמש בחשבון ולהעביר כספים, עד שיתאפסו כרטיסי אשראי וירידה למסגרת אשראי, שמזה הגעתי למצב שבחודשים אחרונים הייתי בחריגה מאשראי ואך היו לי חזרות של הלוואות חוץ בנקאיות שטופלו מהצד. השאלה שלי אם אכן מופיע לי בחשבון שיש לי חזרות ובחשבון השני נראה שהכל כשורה, ויש ברשותי את ההון עצמי לקחת משכנתא, האם החריגות יכולות להשפיע על קבלת משכנתא?

שלום תמיר

הבנק מכיר את כל החשבונות על שמך ויבקש לראות התנהלות כל החשבונות.

חריגות בחשבון בהחלט ישפיעו על הסיכויים לקבלת משכנתא ועל גובה הריבית. נכון להמתין 3 חודשים להתייצבות העובר ושב ויגמרו ההחזרות.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה