Close

שאל שאלה באתר

האם הריביות שקיבלתי מהבנק טובות? ואם ניתן לשפר את ההצעה?

קניתי נכס בשווי 1.57, הון עצמי 450 רציתי לבדוק האם הריביות שניתנו ע"י הבנק הינן טובות ואם ניתן לשפר את ההצעה ו\או להוזיל אחוזי ריביות. צמוד למדד 3.4 סכום 300, משתנה צמוד 2.63 על סך 200, פריים 1.35 על סך 200, קבוע לא צמוד 4.35 על סך 300. תודה

מוריה שלום רב

הריביות סבירות ל 70% מימון, אם כי שנות המשכנתא בשאלה חסרות. טיפ: ככול שאין כוונה לפרוע בעתיד את המשתנה אמליץ להפוך אותה למשתנה לא צמודה או לקבוע לא צמודה.

נשמח לסייע לך באופן אישי את יכולה להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה