Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לשעבד במסגרת הלוואה בין אנשים פרטיים נכס שיש עליו כבר משכנתא לבנק?

האם ניתן לשעבד במסגרת הלוואה בין אנשים פרטיים נכס שיש עליו כבר משכנתא לבנק? אם כן כיצד?

עדן שלום רב

פונים לבנק לקבלת הסכמה (דרגה 2) ועם ההסכמה הולכים לטאבו לבצע את הרישום.

 

בהצלחה