Close

שאל שאלה באתר

האם בנק יכול לסרב לתת משכנתא לאחר שכבר נפתח התיק?

הבנק סירב לתת משכנתא לאחר שפתחתי תיק בגלל שהבית עבר תמא ואני קניתי ממי שקנה מהקבלן זאת אומרת יד שניה והבית רשום כתת חלקה 20 ואין עוד רישום בית משותף האם הוא יכול לעשות זאת ולחזור מהתיק

צבי שלום

בעת האישור העקרוני הבנק אישר לתת משכנתא על פי הנתונים האשראיים שלך ולא על פי הנתונים המשפטיים שלך וזו טעות נפוצה. תמיד לפני חתימה על חוזה יש לקבל אישור סופי (ולא עקרוני) גם על מצב הנכס הספציפי.

לגבי פיתרון יש מספר פתרונות אך כולם מורכבים ולוקחים זמן.

נכון ומומלץ לבצע פגישה עם יועץ מומחה בתחום להבין בדיוק את הבעיה המשפטית ולתת פתרון ראוי.

בהצלחה