Close

שאל שאלה באתר

הדירה עולה 1.800800 ויש לנו 450,000 הון עצמי האם אני יוכל לקחת את השאר במשכנתא?

הדירה עולה 1.800800 ויש לנו 450,000 הון עצמי האם אני יוכל לקחת את השאר במשכנתא. יש לציין שזה דירה בטבו משותף וכן ההכנסות שלי ושל אשתי הם 14,000

מיכאל שלום

טכנית אפשר אך לא מומלץ שכן עם הכנסות של 14,000 ש"ח לא נכון להחזיר משכנתא של כ 1,400,000 ₪

נכון עבורכם לרכוש דירה קטנה יותר

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה