Close

שאל שאלה באתר

מדוע לא ניתן לקבל משכנתא אם רשומה הערת אזהרה במנהל המקרקעין?

יש בבעלותינו נכס בו אנו גרים בשווי 2800000 ש”ח. אנו מעוניינים לרכוש דירה חדשה בפרוייקט תמא 38 שעבורה תרשם הערת אזהרה בפנקס המקרקעין.כשפניתי לבנק בבקשת משכנתא (50% מערך הדירה) אמרו לי שבגלל שרשומה הערת אזהרה אין הם יכולים לתת לנו משכנתא. רציתי להבין מדוע? והאם יש אפשרות לקחת משכנתא על הנכס הנוכחי שלנו שנושא שארית של משכנתא (כ-100000 שח).

רויטל שלום

אפשר לקחת משכנתא על דירה של תמ"א 38 אולם הפרוצדורה לוקחת יותר זמן ונדרשת הסכמת הקבלן לעניין (לרוב אין מניעה).

תנסי לפנות לבנק אחר או לבנק שהמשכנתא הנוכחית שלך מתנהלת בו.