Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לקחת בחשבון במשכנתא גם את עלות התיווך ומס הרכישה?

מדובר בדירה שנייה כאשר ההון העצמי הנדרש ע”י הבנק הוא 50%. רציתי לדעת האם ניתן לקחת בחשבון במשכנתא גם את עלות התיווך, מס הרכישה ועו”ד? דהיינו על דירה שעלותה 1 מיליון עם הוצאות נלוות של 150 אלף אני יכול לבקש משכנתא בגובה 50% מ- 1,150,000?

אורי בוקר טוב

ניתן לקחת הלוואה לכל מטרה כנגד שיעבוד הדירה הקיימת כל עוד עומדים בהגבלה של 50% מימון.

יש לקחת בחשבון שהריבית תהיה קצת יותר יקרה ולא כל בנק יאשר מתווה זה שכן מדובר במשכנתא כוללת של מעל 100%

לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא שלך צור איתנו קשר.