Close

שאל שאלה באתר

מה ההחזר החודשי למשכנתא שלם 135,000,000 ל30 שנה?

משכנתא של 1350000 ל30 שנה כמה החזר יהיה לי לחודש?

מיכאל שלום

החזר חודשי הכי נמוך יכול להיות גם בסביבות 5,500  ₪ אך הוא אינו יציב ויעלה בעתיד, גם יתרת המשכנתא לא תרד בצורה נכונה

החזר חודשי כלכלי מעט יותר גבוה, הוא בסביבות כ 6,500 ₪ והוא המינימום הנכון למשכנתא בסך של 1,350,000 ₪

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה