Close

שאל שאלה באתר

מה ניתן לעשות במידה והבנק סירב למחזר משכנתא עקב תיק לא נקי של עיכובי תשלומים בעבר?

מה ניתן לעשות במידה והבנק סירב למחזר משכנתא עקב תיק לא נקי של עיכובי תשלומים בעבר?

אור שלום רב

לבנק יש זכות לסרב לבצע את המחזור, המלצתי היא לבחון אופציה לעבור בנק אחר.

לשם כך עלייך להיות עם חשבון עובר ושב נקי בשלושה חודשים אחרונים ותשלומי משכנתא תקינים של שנתיים אחרונות.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266