Close

שאל שאלה באתר

משכנתא של 605000 אם רוצים בתשלומים של 3500 ש”ח לחודש, לכמה שנים נצטרך לקחת את המשכנתא הזאת?

אסנת שלום

על פי הפרטים שסיפקת ומהניסיון שלי, תצטרכו לקחת משכנתא במסלולים משתלבים של 15-20 שנים, ממוצע של כ- 19 שנים, כמובן שזה תלוי בגובה הריבית!

בהצלחה