Close

שאל שאלה באתר

קנתי דירה והתברר לי שיש למוכר תיקים בהוצאה לפועל האם אפשר לקבל משכנתא על הדירה?

רפאל שלום

אם אין עיקול ישיר על הבית ואחרי בדיקת עורך דין עם הרשויות, אין בעיה.

אבל חייבים לבדוק!