Close

שאל שאלה באתר

האם אפשר למשכן בית שכל יתרת המשכנתא שולמה עבורו באמצעות הלוואה כדי להחזיר את ההלוואה?

קצת מסובך אבל אשמח להיענות. אני ובעלי לשעבר בנינו בית. הוא עזב והמשכנתא עברה אליי אך באותה תקופה לא יכולתי לשאת אותה עליי אז הוריי לקחו הלוואה לכל מטרה וכיסו לי את חוב המשכנתא. המצב שנוצר הוא שעל הבית שלי אין משכנתא אבל עליי להחזיר להוריי את הסכום שהם לקחו בכדי לעזור לי. אציין שהייתי חייבת להעביר את המשכנתא בכדי להוציא את הגרוש מכל עניין הטאבו והבעלות על הבית. האם אפשר למשכן שוב את הבית שלי ולהחזיר את הכסף עבור ההלוואה שלקחו הוריי בכדי לעזור לי בעניין הזה? מדובר על כ600,000 ש”ח ואני משתכרת כ5000 ש”ח ברוטו ומקבלת מזונות בסך 2300 ש”ח…נשואה בשנית אך לבעל אין שום קשר לעניין הזה.

חנה שלום

על מנת להחזיר את ההלוואה להורים נדרשת לקחת משכנתא שהיא למעשה הלוואה לכל מטרה.

אך מכיוון שההכנסות הן 5000 שקל לא ניתן לקחת סכום זה החזר זה במסגרת הלוואה כזו.

הפתרון היחיד הוא שההורים שלך ייקחו את הלוואה לכל מטרה ואת תחזירי כל חודש בהוראת קבע אליהם את ההחזר החודשי