Close

שאל שאלה באתר

שוקלים לגבי לקיחת משכנתא בגבוה 2.3 מיליון.

שוקלים לקחת משכנתא בגובה 2.3 מיליון בתמהיל דומה לזה שמוצע באתר: (1) פריים - שליש מהסכום; 30 שנה; ריבית 1.05%. (2) קל״צ - 40% מהסכום ל-15 שנה; ריבית 2.95%. (3) משתנה צמודה - כ-27% מהסכום ל-20 שנה; ריבית 1.85%. איך התמהיל והריביות נראות? בנוסף, מתלבטים להחליף את המשתנה צמודה למשתנה לא צמודה לטווח של 20 שנה. לא לגמרי ברור מדוע ההמלצה היא על משתנה צמודה שכן נראה שההפרש בריביות בין שני המסלולים היום אינו משמעותי והחשיפה לעליית המדד גבוהה יותר? איך התמהיל והריביות הללו?

שלום,

התמהיל שציינת סביר מאוד והריביות בסדר.

הסוגיה אם לקחת משתנה כל 5 שנים צמודה או לא צמודה תלויה בין השאר ביכולת ורצון לפרוע בעתיד את המשכנתא מהון עצמי ושיפור מרווח הריביות לכל המשכנתא.

ככל שיש רצון לפרוע בעתיד חלק מהמשכנתא נכון לשלב מסלול זה וככל שאין רצון לפרוע חלק מהמשכנתא בעתיד נכון לשלב מסלול זה אך בסכום נמוך מאוד של עד 10% מגובה המשכנתא ולו על מנת להוריד את הריבית בשאר המסלולים.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה