Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן להכניס עלויות שיפוץ דירה כחלק מהמשכנתא?

שלום,אנחנו מעוניינים לקנות דירה ראשונה אך היא דורשת שיפוץ כללי. כמו כן,אנחנו מעוניינים לממש בה חלק מזכויות הבנייה. האם ניתן להכניס את עלות השיפוץ לתוך המשכנתא? כלומר שחלק מעלות השיפוץ תהיה בהלוואה.

אלי שלום רב

שיפוץ פשוט לא ניתן להכניס בהלוואה ויש להשאיר הון עצמי לטובת מטרה זו

שיפוץ מאסיבי ניתן לקחת בגינו משכנתא אך יש לאשר את המשכנתא כולל השיפוץ מראש ולקחת את החלק של השיפוץ לאחר סיום הרכישה.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה