Close

שאל שאלה באתר

איך מטפלים במשכנתא הפוכה?

שלום רב, ברשות הוריי קיימת דירה עליה נלקחה משכנתא הפוכה. הדירה ממושכנת לטובת המשכנתא. הדירה הועברה במתנה אלי, אך לא נרשמה בטאבו עקב הערת אזהרה. ברצוני לדעת האם יש ברשותי אפשרות לקחת משכנתא רגילה, למשכן את הדירה שוב ,ולשלם עם סכום זה את המשכנתא ההפוכה של הוריי?

יוסי שלום

ניתן לקחת משכנתא רק לאחר סיום הרישום של הבית על שימך. כלומר שלא תהיה בהערת אזהרה אלה בעלים בפועל

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה