היוון

העברת ערך כספי מסוים מתקופה אחת לתקופה אחרת בהתחשב בפרמטר של ריבית השוררת במשק. באמצעות היוון ניתן לחשב את הערך הנוכחי והערך העתידי של משכנתא וכך להשוות בין מסלולי משכנתא שונים. אחד השימושים של היוון הוא בעת פירעון משכנתא עם מסלול ריבית קבועה. במקרים כאלה מבוצע חישוב עמלת היוון שלוקח בחשבון את הריבית בעת נטילת ההלוואה והריבית בזמן הפירעון, כך שהבנק לא יוצא בהפסד כספי.