הסכם פיתוח

חוזה שנחתם בין הקבלן לבין מנהל למקרקעי ישראל לגבי רכישת קרקע ספציפית. הסכם הפיתוח מפרט את התקופה המדויקת שבו ישנו אישור לקבלן לבנות על הקרקע שהוחכרה לצורך הפיתוח שלה. במידה והקבלן אינו מממש את הזכות לבנות על הקרקע, הרי שישנו צורך לחתום על חוזה חדש מול המנהל. לאחר שהקבלן בונה על הקרקע, הדירות שעליה מוחכרות לדיירים לתקופות שונות, בדרך כלל 49 או 99 שנים.