הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון)

אישור חתום אשר ניתן על ידי בעל חשבון ספציפי לחיוב החשבון בתאריך מסוים. בעת ביצוע הוראת הקבע, יש לציין בין השאר את מספר החשבון וגם את תאריך החיוב המבוקש. כאשר לווה נוטל משכנתא, עליו לחתום על הרשאה לחיוב חשבון מול הבנק למשכנתאות כדי להבטיח את ההחזר המסודר של המשכנתא. יש לציין, כי בניגוד להורדת תשלומים רגילה, חיוב חשבון על ידי הוראת קבע משתנה מחודש לחודש.