ריבית פיגורים

תשלומים שאדם מחויב בהם, במקרה שהוא אינו משלם את חובותיו הכספיים בזמן. ריבית פיגורים תהיה גבוהה מריבית רגילה כדי לפצות את הנושה על אי עמידה בהסכמים. במקרה של משכנתא, ריבית הפיגורים על תשלום חודשי שלא מועבר בזמן היא בגובה של פריים+6.5% (בחישוב שנתי). מעבר לכך, לפיגור בתשלום המשכנתא יש השלכות רבות ובמקרה שלווה משכנתא לא מצליח לשלם את ההחזר החודשי של המשכנתא בזמן, יהיה לו קושי גדול לקבל הלוואות בנקאיות בעתיד.