הסכם חכירה

כאשר מתבצעת חכירה על קרקע מסוימת, הדבר אומר שהקרקע אינה נמצאת בבעלות האדם שרוכש אותה אלא מושכרת לו לטווח ארוך, בדרך כלל חמישים או מאה שנה. הסכם החכירה יכול כמובן להתחדש לאחר תומו. בישראל, מנהל המקרקעין לישראל החכיר אדמות רבות וכך נוצר צורך ברפורמה. לפני מספר שנים, הממשלה העבירה חוק, בו הוחלט על העברת קרקעות רבות של מנהל מקרקעי ישראל למחזיקים בהם.