מכתב החרגה

מכתב החרגה זהו מכתב שמקבל רוכש דירה מהבנק, ובו נאמר כי הנכס שאותו הוא קנה, אינו משועבד יותר לבנק. כאשר קבלן מתחיל בנייה, הוא עושה זאת לרוב על חשבון הלוואות שונות מהבנק. כנגד הלוואות אלו, הקבלן משעבד את הקרקע והדירות שעליה כבטחונות. נוצר מצב, בו נכס יכול להיות עדיין משועבד לבנק, גם אם שילמתם את מלוא המחיר עבורו ועברתם להתגורר בו. זאת, כאמור עד קבלת מכתב החרגה שמבטל את השעבוד.