מכתב כוונות

התחייבות מצד הבנק להסיר את השעבוד על נכס נדל"ן מסוים תמורת סכום מוגדר ועד לתאריך שנקוב במסמך. לאחר פקיעת תוקף המסמך, הבנק לא מחויב יותר לסכום וזאת מכיוון שישנם שינויים תכופים במדדים ובשערי המטבע שמשפיעים על הסכום שנקבע. בעת עסקאות נדל"ן, חשוב מאד שקונה הדירה יעביר את הסכום לסילוק השעבוד לבנק בלבד ולא לחשבונו הפרטי של המוכר.