הלוואת מקום

מענק שניתן על ידי המדינה לקוני דירות באזורי עדיפות לאומית או ישובים בפריפריה (רשימת הישובים שעומדים בקריטריונים מתפרסמת באתר משרד השיכון). ההלוואה ניתנת בדרך כלל לתקופה של 15 שנה, כאשר הרוכשים של הדירה חייבים להמשיך ולהחזיק בדירה במשך הזמן הזה. במידה והם מחליטים למכור את הדירה, ההלוואה מפסיקה להיות מענק ויש צורך להחזיר אותה בתוספת הצמדה למדד ועוד שני אחוזים נוספים.