ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח הוא מסמך סטנדרטי שנחתם על ידי אדם מסוים ומאשר בכך לאדם אחר, ששמו מצוין במסמך, לפעול בשמו ולייצג אותו. ככלל, אין צורך לגשת לעורך דין כדי לבצע ייפוי כוח, אך במקרים מסוימים, כמו עסקאות שנוגעות לרכישת נכסי נדל"ן, ייפוי הכוח צריך להיות להתבצע בפני נוטריון. בהיעדר חתימת נוטריון, ייפוי כוח בעסקאות מקרקעין אינו תקף. הסיבה לדרישה זו, היא העלויות הגבוהות שכרוכות בעסקאות נדל"ן.