מס רכישה

מס שמוטל על רוכשי נכס נדל"ן, אשר נגבה בצורה של מדרגות מס עולות, בהתאם לשווי הנכס. במידה ואדם רוכש דירה יחידה (אין ברשותו דירה נוספת), הרי שהוא אינו צריך לשלם מס רכישה אם מחיר הדירה הוא עד 1.5 מיליון ₪. אם הסכום גבוה יותר, המס שנגבה ינוע בין 3.5% ל-10% במקרה של דירה בשווי מעל 16 מיליון ₪. במקרה שרוכש הדירה כבר מחזיק בנכס נדל"ן, מס הרכישה מחושב החל מהשקל הראשון.