בטוחה בהתאם לחוק המכר

המונח הוא רלוונטי כאשר מדובר ברכישת נכס נדל"ן חדש מקבלן. מטרתה של הבטוחה היא להגן על רוכשי הדירה מפני בעיות שונות שיכולות למנוע את העברת הדירה לידיהם (פשיטת רגל, קשיים משפטיים, עיקולים) וזאת אחרי ששילמו כבר חלק גדול מהעלות שלה. בהתאם לחוק שתוקן בשנת 2008, הקבלנים מחויבים לחתום על ערבות בנקאית וזאת בהתאם לפי קצב התקדמות הבנייה, קבלת הכסף מרוכשי הדירות והעברתו לחשבון.