מס שבח

זהו סוג מס ייחודי לישראל והוא נגבה מרווחים על מכירת נכסי נדל"ן או מניות באיגודים שקשורים למקרקעין. דרך חישוב המס מתבצעת על ידי השוואה בין המחיר שבו נמכר הנכס לבין המחיר שבו הוא נקנה, אך נלקחים בחשבון גם פרמטרים נוספים של שיעורי מס משתנים והשפעת הרפורמה במס. בנוסף לכך, קיימים פטורים ממס שבח לאוכלוסיות שונות, כגון מוכרים של דירה יחידה לפני למעלה מ-4 שנים.