הלוואה עומדת

משכנתא נחשבת עומדת כאשר לא מתבצע שום תשלום מצד הלווה. הבנק למעשה מחכה עד שהלווה יעמוד בתנאים שנקבעו בהסכם ועד שהנקודה הזאת תגיע, מתווספת ריבית והצמדה לחוב של הלווה כלפי הבנק. מונח זה רלוונטי במיוחד בעת רכישת קרקעות אשר נמצאות במשך זמן רב ללא כל פיתוח. כאשר הלווה מגיע לסף המתאים או שמא מחליט למכור את הקרקע לגורם אחר, אז מופעלת ההלוואה או נפרעת במלואה.