גרירה לערבות בנקאית

כאשר בעלי דירה רוצים לשפר דיור אך עדיין נותרה משכנתא על הדירה הקיימת, ברוב המקרים עליהם יהיה לבטל את השעבוד כלפי הבנק. זאת, מכיוון שבעת מכירת הדירה, הקונים דורשים נכס משוחרר מכל שעבוד לגופים אחרים. באפשרותם של בעלי הדירה להמיר את המשכנתא הנותרת בערבות בנקאית דרך בנק אחר וכך לפתור את הבעיה עד לרכישת דירה חדשה. אז, הם יוכלו לגרור את המשכנתא לנכס שנרכש.