התייקרות הריבית על משכנתאות בצל המשבר הכלכלי

קיים פרדוקס של ממש ביחס בין משבר כלכלי לבין עליית הריבית על המשכנתאות. על פי כל כללי ההגיון, בעיתות משבר כלכלי הריבית צריכה להית נמוכה יותר ואילו בפועל היא מתייקרת.

מדוע זה קורה? לפניכם סקירה של משכנתא גורו על התייקרות הריבית על משכנתאות בצל המשבר הכלכלי.

גבר מחשב את עלות המשכנתא

עלייה במקום ירידה

מבקשי משכנתאות רבים שחשבו לנצל את המשבר הכלכלי ולמצוא משכנתא בתנאים זולים יותר, הופתעו לגלות שדווקא על רגע המשבר הכלכלי נרשמה עלייה, ואפילו משמעותית, בריבית על המשכנתאות.

בחלק מהמקרים נרשמה עליה של חצי אחוז ואפילו יותר במסלולי המשכנתא השונים, ובחלקם אפילו עד אחוז. רבים שאלו את עצמם מדוע זה קורה, כשהכלכלה המקומית והעולמית מצויה בשפל ומי אחראי להתנהלות זו.

הסיבה העיקרית להיווצרות מצב כזה הוא שוק אגרות החוב (אג"ח) בארץ ובעולם. בעקבות המשבר הכלכלי ירדו מחירי האג"ח והשפיעו ישירות על ריבית המשכנתאות המבוססות על תשואות אג"ח, אותו עוגן שבו משתמשים הבנקים לגיוס ההון שמשמש למשכנתאות אותן הם מעבירים ללקוחות.

ההתייקרות חלה הן על משכנתא בריבית קבועה והן על משכנתא בריבית משתנה.

ריבית קבועה- יש לזכור כי מקורות ההון של הבנק הם בעיקר מפיקדונות ואגרות חוב. הבנק הוא כמו מתווך בין מקורות מימון אלו לבין מבקש המשכנתא. כמובן שהוא לא פועל מתוך שליחות פילנתרופית וגוזר קופון על כל "תיווך" שכזה.

ברגע ששוק האג"ח יורד, משמעו הדבר היא שתשואות האג"ח עולות ומתייקרות, כך שהבנק מגייס את ההון בעלות גבוהה יותר וכדי להמשיך ולגזור את הקופון שהוא רגיל לגזור, הוא מצידו מייקר את הריבית על המשכנתא.

ככל שהנפילות בשוק האג"ח יהיו חדות יותר, כך הריבית הקבועה על המשכנתא תהיה גבוהה יותר.

ריבית משתנה- לעומת שיטת הריבית הקבועה שהיא די פשוטה, בריבית משתנה המנגנון הוא מורכב יותר ומורכב או מריבית פריים שמבוססת על בנק ישראל או על תשואות אג"ח. בעוד הריבית מתעדכנת אחת לתקופה, הרי שתשואות אג"ח מתעדכנות פעמיים בחודש. כאשר קיימת נפילה בשוק האג"ח, התשואות עולות וכנגזרת מכך, עולה גם הריבית המשתנה של המשכנתא.

התייקרות הריבית גם על נוטלי משכנתאות וותיקים

לא רק מבקשי משכנתאות חדשים נפגעו מיוקר הריבית. הם אמנם מהווים את הרוב אבל גם בחלק מהמקרים, אצל לווים שלקחו משכנתא במסלול צמוד אג"ח, תהיה השפעה על הריבית, אם במועד העדכון שלה היא תהיה גבוהה יותר.

כמו כן, חוסר היכולת היחסי של הבנקים לגייס כספים לטווח הארוך הביא למצב בו הריביות עצמן התייקרו משמעותית. משמעות הדבר היא שלמרות שבנק ישראל הפחית את הריבית במשק, בנק שרוצה לגייס כספים לצורך מתן משכנתא בת עשרים או שלושים שנה מוצא את עצמו במצב בעייתי בו הוא לא מקבל מימון מבנקים אחרים, מקורות מימון חיצוניים ומסגרות אשראי נסגרו מהחשש שיקרסו, והריביות לקופות ארוכות עלו בצורה משמעותית.

השלכות על הצרכנים

כל הנתונים הללו מביאים למצב שבו, למרות מאמצי בנק ישראל להוזיל את הריבית, הריבית על המשכנתאות ארוכות הטווח, שנתמכות ממקורות גיוס ממון חיצוניים, רק עולה ורק הלוואות קצרות טווח נותרות באותה רמה של ריבית כפי שהיו קודם למשבר.

לא רק זאת, הבנק שמלווה כספים למשכנתא, ללא קשר למשבר הכלכלי, מחשב את הריבית לפי מידת הסיכון שהוא נותן בהעמדת ההלוואה. ככל שהיא תיחשב לפחות בטוחה לבנק הוא יקטין את הסיכונים באמצעות העלאת הריבית ואמצעים נוספים שיבטיחו לו את כספו.

ככלל, הצרכן הפרטי הוא הנפגע העיקרי מכל סיכון שהבנק לוקח, ומכל תנודה במקורות המימון שלו, גם בתקופות טובות יותר, מאחר והתפיסה הרווחת בקרב הבנקים בנוגע להלוואות היא הקטנת סיכונים ככל הניתן, והבטחת כספם.

אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא הפחתת שיעור המימון למבקשי משכנתא. אם בעבר אישר הבנק הלוואות עם מימון בגובה של עד תשעים וחמישה אחוזים, הרי שהיום הוא מאשר מימון בשיעור של לא יותר משמונים אחוזים וברוב המקרים גם פחות מכך. משמעות הדבר היא שאם אין לכם הון עצמי מספיק, תתקשו לקבל את המשכנתא המיוחלת, עם או בלי ריבית גבוהה.

לאור התייקרות הריבית על המשכנתאות בצל המשבר הכלכלי, גם במסלול של ריבית קבועה וגם במסלול של ריבית משתנה, עומדת בפני מבקשי משכנתאות רבים התלבטות לא פשוטה, אם להמתין עם לקיחת המשכנתא, או שמא למהר ולקחת אותה לפני שהריבית תתייקר עוד יותר.

יצוין שהתייקרות הריבית על המשכנתאות לא נובעת רק מהשינויים בשוק אגרות החוב וישנם עוד גורמים שמשפיעים על העלאת הריבית על ידי הבנקים. השפעות אלו נובעות גם מהמצב בשוק המקומי וגם משווקים בעולם כולו ועדיין, למרות ההתייקרות המשמעותית, בראייה של כמה שנים אחורנית, הריבית על המשכנתא עדיין נחשבת לנמוכה.

פורטל משכנתא גורו מסייע במידע הנוגע למשכנתאות וכן באיתור המשכנתאות המשתלמות ביותר, שיתאימו ליכולותיכם ותקציבכם. זה הזמן הנכון לעשות שימוש באתר ולקבל הצעות למשכנתאות, באופן שיאפשר לכם להשוות ביניהן ולבצע החלטה מושכלת ואחראית.

לקבלת מידע נוסף והצעות משתלמות למשכנתאות, מלאו את פרטיכם בטופס ההתקשרות המקוון שבאתר.