Close

שאל שאלה באתר

כיצד אוכל להירשם ברשם המשכונות אם הדירה עדיין בבעלות המוכר?

איך ארשום ברשם המשכונות, משכנתא לטובת הבנק, בעוד שהדירה עדיין בבעלות המוכר?

זאב שלום

זה מתחיל בהערת אזהרה ואז זה הופך למשכנתא מדרגה ראשונה.

אגב, לרוב שהבנק מעמיד את המשכנתא זה במקביל להעברת בעלות על שם הקונה.